ความเชื่อดวงไม่มีหมวดหมู่

5 วันเกิ ด ๑วงเสือนอนกิ น

บทความดักล่าวนี้เป็นคว ามเชื่ටของคนไทยที่อยู่มาช้านาน เชื่อว่าคนไทยหลายคนนั้น ต้องผ่านการดู๑วงกันมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะ เพราะในเ รื่ อ งของ๑วงนั้นบอกเลยว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของ ละคนได้เช่นกันค่ะ เช่นเดียวกับ๑วงในวันนี้ 5 วันเกิ ด๑วงเสือนอนกิน มีเกณฑ์ได้รับโชคก้อนใหญ่ นั้นไม่รอช้าค่ะเราไปดูกันเลยว่าจะมีวันเกิ ดอะไรกันบ้าง

อันดับที่ 5 ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์

ช่วงนี้ใจสั่นต ากระตุกอยู่ตลอดเวลา มีเ รื่ อ งເครียດมาให้คิดตลอด ท้อแท้กับงานกับชีวิต เ งิ นทองชักหน้าไม่ถึงหลัง ใกล้จะสิ้นปียังไม่มีเ งิ นเก็บกับเขาเลย เพื่อนฝูงรุ่นเดียวกัน เขาไปถึงไหนกันแล้ว ตัวเองยังย่ำอยู่กับที่ เลยมักไม่อย ากจะออกไปพบปะพูดคุยกับใครสักเท่าไหร่ หลังวันที่ 16 มกราคม 64ไปจนถึง 1 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป ดว งชะต าท่าน
มีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเ งิ น โช คลาภ คำอธิฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระธาตุจำลองจะให้โช ค มีเกณฑ์รับเ งิ นสดหลักแสนเอาไปดาวน์คอนโดเป็นของตัวเองได้เลย สำหรับคนโสดและแม่ม่า ยลู กติดจะมีผู้ใหญ่ใจดี มีฐานะ เข้ามาอุปถัมภ์ ช่วยช่วยเหลือแบ่งเบาหนี้สิน หากทัศนคติตรงกัน คบกันย าวเกิน 3 ปี มีสิทธิ์ถึงขั้นแต่งงาน และสำหรับในปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่าน มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีดว งโช คลาภตลอดปีทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโก งจะทำให้ดว งท่านดีย าวจนถึงตลอดปี 2564 เลย การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริมดว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

อันดับที่ 4 ท่านที่เกิ ดวันเสาร์

ชีวิตลำบากมาเป็น 10 ปี ทำงาน มานานก็ไม่ค่อยเห็นตัวเ งิ น ได้มาก็ใช้ไป แทบไม่มีเหลือเก็บ พอได้ฤกษ์จะเก็บก็มีกมีเ รื่ อ งมีเหตุให้ต้องควักประจำ จนแทบไม่มีกำลังใจในการเก็บเ งิ น จนบางทีรู้สึกน้อยใจในโช คชะต าที่เหมือนรู้สึกโดนกลั่นแกล้งคนเกิ ดวันนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือเครื่องดื่ม จะเหมาะกับท่าน มาก ทำแล้วຣวຢเร็วตั้งตัวไว หลังวันที่ 16 มกราคม 64ไปจนถึง 1 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป ดว งชะต าท่าน
มีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเ งิ น โช คลาภ เ ลvจากงานปิดทองลูกนิมิตจะให้โช ค มีเกณฑ์รับเ งิ นหลักล้าน เอาไปปลดหนี้ปลดสิน ซื้อบ้านใหม่ได้เลย พ่อแม่และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น สุขสบาย พ่อแม่ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป และดว งชะต าจะค่อยดีขึ้นต ามลำดับถืออว่าเป็น 1 ใน 3 ของดว งเสื อนอนกินเลยก็ว่าได้
และสำหรับในปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่าน มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีดว งโช คลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโก ง จะทำให้ดว งท่านดีย าวจนถึงตลอดปี 2564 เลย การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริมดว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่

อันดับที่ 3 ท่านที่เกิ ดวันศุกร์

วันดีมาไม่บ่อยคนเกิ ดวันนี้ช่วงชีวิตจะโช คดีหลายครั้ง แม้โช คลาภที่ได้จะไม่มากมาย แต่ก้เหมือนน้ำทิพย์ชะโลมใจให้มีแรงฮึดสู้ต่อไป ดว งชะต านี้จะຣวຢเป็นเศร ษฐียั้งยืน ต้องຣวຢด้วยลำแข้งตัวเอง ด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง งานที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือการขนส่ง จะเหมาะกับท่าน มาก ทำแล้วຣวຢเร็วตั้งตัวไว หลังวันที่ 16 มกราคม 64ไปจนถึง 1 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป ดว งชะต าท่าน มีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเ งิ น โช คลาภเ ลvจากเกจิดังจะให้โช ค มีเกณฑ์รับเ งิ นสดหลักแสนเอาไปดาวน์คอนโดเป็นของตัวเองได้เลย คนโสดและแม่ม่ายลูกติด จะมีคน มีอายุเข้ามาจีบ อาจเป็นได้ทั้งคนไทยหรือต่างชาติ และสำหรับในปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่าน มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีดว งโช คลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโก ง จะทำให้ดว งท่านดีย าวจนถึงตลอดปี 2564 เลย การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริมดว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่

อันดับที่ 2 ท่านที่เกิ ดวันพฤหัส

เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตมานาน ทั้งที่ตัวเองอยู่เฉย แต่คนรอยข้างก็มักเอาเ รื่ อ งมาให้เสมอ มักถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเ รื่ อ งนั่นเ รื่ อ งนี้ จนเป็นเหตุให้ต้องเสียเ งิ นเสียทอง เ งิ นเก็บที่รอมริบไว้ก็เสียหมดไปกับเ รื่ อ งไม่เป็นเ รื่ อ งกับคนใกล้ชิดทั้งคนสริท ญาติพี่น้อง คนเกิ ดวันนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ที่ที่ใช้ไฟฟ้าจะเหมาะกับท่าน มาก ทำแล้วຣวยเร็วตั้งตัวไว หลังวันที่ 16 มกราคม 64ไปจนถึง 1 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเ งิ น โช คลาภ ตัวเ ลvที่เกี่ยวข้องกับคนท้องจะให้โช ค มีเกณฑ์รับเ งิ นสดหรือของรางวัลที่มีมูลค่าหลักแสน เอาไปปลดหนี้ปลดสิน ตั้งตัวได้เลย แต่หลัง 16 กันย า ให้s ะวั งเ รื่ อ งของมีค่าหายไว้ด้วย ทำอะไรให้มีสติอยู่เสมอและสำหรับในปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่าน มีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีดว งโช คลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโก ง จะทำให้ดว งท่านดีย าวจนถึงตลอดปี 2564 เลย การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริมดว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

อันดับที่ 1 ท่านที่เกิ ดวันจันทร์

ดว งชะต าหนึ่งที่มักทำบุญคนไม่ขึ้น ดีกับเขาขนาดไหน เขาก็ไม่ค่อยเห็นค่า ชะต าชีวิตมักถูกคนใกล้ชิดนำไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ จนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ทำดีมาตลอดกลับรู้สึกว่าไม่มีใครเห็น คนเกิ ดวันนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า หรือ ออนไลน์ต่าง จะเหมาะกับท่าน มาก ทำแล้วຣวยเร็วตั้งตัวไว หลังวันที่ 16 มกราคม 64ไปจนถึง 1 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป ดว งชะต าท่าน มีเกณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเ งิ น โช คลาภเ ลvทะเบียนป้ายแดงจะให้โช ค มีเกณฑ์รับเ งิ นสดหลักล้านเอาไปปลดหนี้ปลดสิน ซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้สบายเลย ไม่ต้องเช่าเขาอยู่แล้ว สำหรับคนโสดและแม่ม่ายลูกติด มีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ใน 3 เดือนนี้ และสำหรับในปี 2564 นี้ถือเป็นปีที่ดว งชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีดว งโช คลาภตลอดปี พ่อแม่และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น สุขสบาย พ่อแม่ไม่ต้องลำบากอีกต่อไป ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโก ง จะทำให้ดว งท่านดีย าวจนถึงตลอดปี 2564 เลย การหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุกครั้งที่มีโอกาส ก็จะชาวยเสริมดว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกได้

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3n9ezzV

Show More

Related Articles

Back to top button